Pravidla používání Share-Rapid

Je zakázáno sdílet nelegální software a jiná data, jejichž povaha je v rozporu s platnou legislativou České republiky. Provozovatel služby si vyhrazuje právo takové soubory smazat.

Provozovatel služby se zavazuje, že nepoužije zadaná osobní data uživatelů služby jinak než pro zaslání ztraceného hesla nebo aktualit z našeho serveru. Emailové dresy nebudou použity k odesílání nevyžádaných dopisů, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Provozovatel nenese zodpovědnost za soubory dočasně uložené na jeho serveru. Odpovědnost za tyto soubory nese vždy uživatel, který si elektronicky vyžádal stáhnutí souboru ze serveru třetí strany.

Z kapacitních důvodů se provozovatel se zavazuje stažené soubory ponechat volně ke stažení uživateli pomocí jeho účtu maximálně po dobu 30 dnů. Soubory, kterým vyprší doba platnosti, budou automaticky smazány bez předchozího upozornění a nároku na vrácení kreditu.

Registrací či stažením souboru pomocí služby provozovatele uživatel automaticky souhlasí s těmito podmínkami.


Můžete se zaregistrovat nebo přihlásit